Volume 19: Sustainable Energy Solutions for a Post-COVID Recovery towards a Better Future: Part II

ISSN 2004-2965

The Synthesis of High-Quality V2C as Electrode Material for Supercapacitors

Wangsheng Ai,Chunfei Zhang,He Miao,Liusheng Xiao,Jinliang Yuan
Download PDF
Article Preview

Spatio-Temporal Coordination of Flexibility Supply in Distributed Energy Systems Based on an Exergy-based Flexibility Cost Indicator

Huan Ma,Qinghan Sun,Qun ChenKeywords (Use commas to separate) Keywords1, Keywords2, ...
Download PDF
Article Preview

Optimization of a Geothermal Heating System Coupled with Energy Storage for Office Building Heating with Consideration of Time-of-Use Electricity Prices

Yapeng Ren, Xinli Lu, Wei Zhang, Jiaqi Zhang, Jiali Liu, Feng Ma, Zhiwei Cui, Hao Yu, Tianji Zhu, Yalin Zhang
Download PDF
Article Preview

A Novel Type of Hot Dry Rock Power Generation System

Guobin Lei, Jun Zhou, Shengchao Shi, Fuzhi Qi, Jiawei Xu, Jie Peng, Dongxi Liu, Jiaqi Zhang, Qingyao Meng
Download PDF
Article Preview

Experimental Analysis on Temperature Stratification Characteristics of Storage Tanks for Geothermal Heating

Wei Zhang, Dongxi Liu, Xinli Lu, Qingyao Meng, Jiaqi Zhang, Maoqin Hu, Feng Ma
Download PDF
Article Preview

The influencing mechanism of surface wettability on convective heat transfer in copper nanochannel

Shuting Yao, Jiansheng Wang, Xueling Liu
Download PDF
Article Preview

Optimal Operation of Multi-Energy System Integrated with an Alkaline Electrolyzer Dynamic Power-to-Hydrogen&Heat (P2H2) Model

Chunjun Huang, Yi Zong, Shi You, Chresten Træholt
Download PDF
Article Preview

Structural optimization of thermoelectric generator with different circuit layouts used for exhaust heat recovery

Wei He, Zihan Cai, Shengchun Liu, Yulin Wang, Jian Liu, Lingran Meng
Download PDF
Article Preview

Study on Ash Characteristics of Cofiring Sawdust with Coal for supercritical power plants in Indonesia

Hariana, Fairuz Milkiy Kuswa, Muhammad Huda, Arif Darmawan
Download PDF
Article Preview

Combustion characteristics during cofiring of palm empty fruit bunch, palm frond with bituminous coal

Hariana, Arif Darmawan, Hanafi Prida Putra, Fairuz Milky Kuswa, M. Sholeh, Muhammad Aziz
Download PDF
Article Preview
Page 3 of 5
1 2 3 4 5

Copyright ©
Energy Proceedings