Volume 35: CCUS Technologies for the Carbon Neutrality: Part III

ISSN 2004-2965

Development of a novel method to evaluate cement sheath integrity of CCUS wells considering mechanical-chemical coupling

Chenwang Gu, Yongcun Feng, Xufeng Liu, Xiaorong Li, Wei Yan, Jingen Deng
Download PDF
Article Preview

The Research on minimum miscible pressure and prediction model of CO2 flooding in reservoirs of Wushi Sag, Beibuwan Basin

Wang Kai
Download PDF
Article Preview

Advantages, Disadvantages, Opportunities and Challenges of Chemical Looping Combustion

Haibo Zhao, Ying Li, Jinchen Ma, Xi Chen, Xianyu Liu, LuLu Li
Download PDF
Article Preview

Mechanisms of CO2-oil-water interaction and CO2 storage during CO2 huff-n-puff EOR in shale reservoirs based on LB method

Lei Li, Dian Zhang, Yuliang Su, Zhengdong Lei, Yongmao Hao, Mingjian Wang, Xue Zhang
Download PDF
Article Preview

Research and application of foam control technology for O2 flooding in low permeability reservoir

Ren Zhenyu
Download PDF
Article Preview

The Research and Application of Supercritical CO2 Fracturing in Tight Reservoirs

Zhang Lijun, Yang Renfeng, Tian Xiaofeng, Jiao Yujia, Yang Erlong, Bai Mingxing, Zhang Zhichao
Download PDF
Article Preview

Laboratory Evaluation of Dynamic Load Response of Coaxial Cable Fabry-Perot Interferometer Strain Sensors for Carbon Sequestration Monitoring

Yurong Li, Zhiqi Wang, Tongbin Zhao
Download PDF
Article Preview

Dynamics Behavior and Settling Velocity Prediction of Dry Ice in Ocean Sequestration

Jieshuo ZHANG, Wei WEI, Mingjian LU
Download PDF
Article Preview

Research on the CO2 Displacement and Sequestration Laws in Low Permeability Reservoir

Zhang Zhichao, Bai Mingxing, Du Siyu
Download PDF
Article Preview

Ridge Regression Method for Screening CO2 Flooding Reservoir in Daqing Oilfield

Song Deng, Bihua Xian, Hongda Hao, Jirui Hou, Xiaopeng Yan, Jiangshuai Wang, Zheng Tang
Download PDF
Article Preview
Page 2 of 3
1 2 3

Copyright ©
Energy Proceedings